About Us

Curro Mossel Bay will start on 14 January 2015 for learners. 

NB: The new school times will be from 07:30 to 14:15 on Mondays to Thursdays and 07:30 to 13:35 on Fridays, in order to meet the time requirements for the CAPS curriculum. These school times also more or less match those of departmental schools.  

 

Curro Mosselbaai sal op 14 Januarie 2015 vir leerders begin. 

LW: Die nuwe skooltye sal vanaf 07:30 tot 14:15 van Maandae tot Donderdae en 07:30 tot 13:35 op Vrydae wees, om aan die vereistes van die CAPS-kurrikulum te voldoen. Die tye is ook dan min of meer dieselfde as dié van departementele skole.