Downloads

SCHOOL FEES 2015/SKOOLGELDE 2015

Please view the attached letters about the 2015 school fees. /

Sien asseblief die aangehegte briewe oor die 2015 skoolfooie. 

Also, follow the link below to the exact amounts concerned. /

Volg asseblief die onderstaande skakel na die presiese bedrae ter sprake. 

 

 https://www.curro.co.za/myhub/fees/default.aspx?school=cmb