Academics

IEB ASSESSMENT

 

IEB Vision, Mission & Values (see more)

The IEB is a independent examination panel that serves close to 200 schools nationwide. The IEB vision is to be recognised nationally and internationally as South Africa’s leading learner assessment agency. The council's work is highly promoted and a big number of prominent schools in South Africa are doing their exams via the IEB. 

IEB Assessment in Schools (see more)

 

IEB Visie, Missie & Waardes (Kliek hier)

Die IEB is 'n onafhanklike eksamenpaneel wat nagenoeg 200 onafhanklike skole landwyd bedien. Die IEB se visie is om nasionaal en internasionaal as Suid-Afrika se voorste leerderasseseringsagentskap erken te word. Die raad se werksaamhede word hoog aangeskryf en talle prominente skole in Suid-Afrika lê hulle eksamens deur die IEB af. 

Doelbewuste Opvoedkundige Oortuigings van die IEB (Sien meer)