Culture

FILM & CULTURE CLUB

Film and culture club

The film and culture clubs have merged to help learners explore a bigger range of art forms. The club tries to attend art films, drama productions and musicals as often as possible.

 

Film- en kultuurklub

Die film- en kultuurklub het saamgesmelt om leerders aan ’n groter spektrum van kunsvorme bloot te stel. Kunsflieks, drama-opvoerings, musikale blyspele word so gereeld moontlik bygewoon.