Culture

ART

Art workshops

Learners have a chance to take part in a different arts workshop every term. These workshops give the chance to learners who do not take art as a subject to be creative and learn more about art. Workshops that have been presented include mosaic, woodwork and etching classes, dry point and darkroom printing.

Kunswerkswinkels

Een keer ’n kwartaal word daar ’n kunswerkswinkel aangebied. Dié aktiwiteit is juis ingestel om leerders wat nie kuns neem nie, aan interessante kunsvorme bloot te stel en die kans te bied om kreatief te wees. Werkswinkels wat al aangebied is, is mosaïek, etswerk, houtwerkklasse,  droëpuntdrukkuns en die ontwikkeling van foto’s.