Culture

DEBATING

Afrikaans and English debating clubs

These two debating clubs have been formed to give learners a weekly platform to practise their debating skills. Leaners come together once a week and debate the given topic.

Every now and again the Afrikaans debating club will have a friendly debate against neighbouring schools. The Afrikaans club also participates in die WOW debating festival in Stellenbosch and the Dink-of-Sink debating competition of DF Malan.

Afrikaanse en Engelse debatklub

Dié twee debatklubs is gestig om leerders weekliks kans te gee om hul redenasievermoë te oefen. Leerders kom een keer ’n week bymekaar en debatteer dan oor interessante onderwerpe.

Die Afrikaanse debatklub neem ook dikwels aan vriendskaplike debatte teen ander skole deel. Kompetisies waaraan die Afrikaans debatklub deelneem, is die WOW-debatfees in Stellenbosch en die Dink-of-Sink-debatkompetisie van DF Malan.