Sport

All sport codes will be offered at our school.
The sport at the school is subject to change, depending
on the participation numbers.
Alle sportkodes sal by ons skool aangebied word.
Die sport wat beoefen word is onderhewig aan verandering,
afhangende van die getal leerders wat die sport wil beoefen.

Summer:

 1. Mini-cricket (Grade 1 to 3)
 2. Cricket
 3. Mini-tennis (Grade 1 to 3)
 4. Tennis
 5. Chess
 6. Athletics
 7. Golf

Somer:

 1. Mini-krieket ( Graad 1 tot 3)
 2. Krieket
 3. Mini-tennis (Graad 1 tot 3)
 4. Tennis
 5. Skaak
 6. Atletiek
 7. Gholf

Winter:

 1. Mini-rugby (Grade 1 to 3)
 2. Rugby
 3. Mini-netball (Grade 1 to 3)
 4. Netball
 5. Mini-hockey (Grade 1 to 3)
 6. Hockey
 7. Golf

Winter:

 1. Mini-rugby (Graad 1 tot 3)
 2. Rugby
 3. Mini-netbal (Graad 1 tot 3)
 4. Netbal
 5. Mini-hokkie (Graad 1 tot 3)
 6. Hokkie
 7. Gholf