Curro Castles

Curro Castle Bankenveld

Curro Castle Bankenveld provides a unique, child-friendly, stimulating environment that fosters creativity, positive discipline and the building of rewarding relationships. It’s more than a nursery school. It’s a community where children learn how to work and play together.

Curro Castle Bankenveld is English and Afrikaans medium and accommodates boys and girls from 3 months to five years old. We aim to inspire young minds to become extraordinary through the unique Curro nursery school curriculum. We strive to optimise learning in young brains and to capitalise on the potential children have for learning from a young age. We therefore pay special attention to the theories of teaching and the science behind how we develop to ensure that our children receive the best education possible.

Your child will leave Curro Castle Bankenveld not only with very special memories, but also ready for the demands of big school and the outside world. 

 

Curro Castle Bankenveld bied 'n unieke, kind-vriendelike, stimulerende omgewing wat kreatiwiteit, positiewe dissipline, en die bou van lonende verhoudings bevorder. Dis meer as net ’n kleuterskool. Dis ’n gemeenskap waar kinders leer hoe om saam te werk en te speel.

Curro Castle Bankenveld is Afrikaans- en Engels-medium en akkommodeer seuns en dogters van drie maande tot vyf jaar. Kinders kan hulle volle potensiaal deur die implemetering van ‘n omvattende kurrikulum van hoogstaande gehalte bereik.

Ons streef daarna om jong breine optimaal te laat leer en die potensiaal te benut wat kinders het om vanaf ‘n jong ouderdom te leer. Ons skenk dus spesiale aandag aan onderrigteorieë en die wetenskap waarop ons ontwikkling gegrond is, om te verseker dat ons kinders die beste opvoeding moontlik ontvang.

Jou kind sal Curro Castle Bankenveld verlaat nie net met baie spesiale herinneringe nie, maar ook gereed vir die eise van die groot skool en die wêreld daarbuite.

Enrolment

Enrolment procedure and relevant forms.

>> Available Here
Fees

Please contact the school directly regarding fees for 2017.