Sport

Athletics

Curro Bankenveld has a full athletics programme for both primary and high school. We participate in all items available at school level. We compete in various athletic meetings during the first term, including the Top 10 at Hoogenhout and the Top 15 at the University of Johannesburg. The athletes also have the opportunity to compete at national level.

Atletiek

Curro Bankenveld het ’n vol atletiekprogram vir beide laerskool en hoërskool. Ons neem deel aan al die items wat vir skole toegelaat word. Daar word in verskillende atletiekbyeenkomste meegeding gedurende die eerste kwartaal, insluitende die Top 10 by Hoogenhout en die Top 15 by die Universiteit van Johannesburg. Die atlete het ook die geleentheid om op nasionale vlak deel te neem

Cross-country

Cross-country takes place in the fourth term. Athletes mainly practise in the nature reserve next to the school. We compete against other schools and athletes can obtain provincial colours.

Landloop

Landloop vind in die vierde kwartaal plaas. Die atlete oefen hoofsaaklik in die natuurreservaat langs die skool. Ons neem deel teen ander skole en die atlete het geleentheid om provinsiale klere te verwerf.

Golf at Curro Bankenveld

The learners who play golf at Curro Bankenveld can certainly brace themselves for a very unique and exciting golfing experience.

Curro Bankenveld launches its Golf Academy in April and learners can look forward to the following very exciting prospects:

  • Coaching is done by a qualified PGA coach (Edwin Compton).
  • The academy caters for learners as young as 4 years old and focuses on long-term athlete development.
  • The coaching is divided into different categories (beginners, intermediate and advanced) to target the specific needs of the players.
  • There is an opportunity for learners to take part in golf tournaments throughout the year, on some of the top-rated courses in the country.
  • We also take part in the Mpumalanga golf league for high schools.

Follow our link at www.currogolf.com to see what other exciting things players can expect.

Gholf by Curro Bankenveld

Die leerders wat gholf speel by Curro Bankenveld kan na ’n unieke en opwindende gholfondervinding uitsien.

Die Gholfakademie skop af in April en leerders kan na die volgende uitsien:

  • Afrigting deur ’n gekwalifiseerde PGA-afrigter (Edwin Compton).
  • Die akademie kan leerders so jonk as 4 jaar akkommodeer en fokus op langtermyn-spelerontwikkeling.
  • Leerders word opgedeel in verskillende groepe (beginners, gemiddeld en gevorderd) sodat spesifieke behoeftes van spelers hanteer kan word.
  • Daar is geleenthede om regdeur die jaar op van die land se topbane aan gholftoernooie deel te neem.
  • Ons neem ook aan die Mpumalanga-gholfliga vir skole deel.

Gaan kyk gerus by www.currogolf.com om te sien wat leerders kan verwag. 

 

Chess

At Curro Bankenveld learners get the opportunity to play chess. We compete against local schools from Grade 1 up to Grade 12 and participate in the Nkangala Chess Tournaments. We have learners who participated at the South African Junior Chess Championships in 2012 and 2013.

Skaak

By Curro Bankenveld kry leerders van graad 1 tot graad 12 die geleentheid om skaak te speel. Ons neem deel teen skole in die omgewing asook aan die Nkangala Skaaktoernooi. In 2012 en 2013 het van ons leerders aan die Suid-Afrikaanse Junior Skaakkampioenskappe deelgeneem.

Swimming

Swimming at Curro Bankenveld is in its development stages and the interest from learners is growing exponentially. Learners from the primary school and the high school have the opportunity to improve their skills in this sport. Individuals may even reach provincial level. We regularly participate in swim galas against other schools.

Swem

Curro Bankenveld se swem is tans in sy ontwikkelingsfase en die belangstelling by die leerders groei eksponensieel. Leerders in die laerskool sowel as in die hoërskool word die geleentheid gebied om hulle vermoëns in die sport te verbeter. Individue bereik selfs provinsiale vlak.  Ons neem gereeld aan swemgalas teen ander skole deel. 

Tennis

Boys and girls of all ages get the opportunity to play tennis at Curro Bankenveld. Learners can play throughout the year, but the league is played during the third term at the primary school and the second term at the high school. Apart from being coached by qualified educators, and private coaches also provide private lessons to learners who may require this.

Tennis

Alle Curro Bankenveld-leerders word die geleentheid gebied om tennis te speel. Leerders speel regdeur die jaar, en speel in die derde kwartaal by die laerskool en die tweede kwartaal by die hoërskool in ligawedstryde. Spelers word deur gekwalifiseerde onderwysers afgerig, maar hulle het ook toegang tot private lesse wat deur professionele afrigters aangebied word. Dit word by die skool aangebied.