Culture

Art

Primary-school learners can join the arts and crafts club that gathers once a week.  For a nominal monthly fee learners can enjoy getting creative and they are exposed to a variety of arts and crafts.  

Visual Arts is offered in the FET phase as an eighth subject. Learners’ works are entered in the annual Artium Arts Festival.

Kuns

Leerders in die primêre skool kan by die kunsklub aansluit.  Hier word leerders elke week aan nuwe kreatiewe aktiwiteite blootgestel, en hulle betaal slegs ’n nominale fooi om aan die klub te behoort. 

Visuele Kuns word as ’n agtste vak in die VOO-fase aangebied.  Leerlinge wat Visuele Kuns as ’n vak neem, se werk word jaarliks vir die Artium Kunstefees ingeskryf.