Academics

Speelskool/Nursery School

Contact Us
>>
Enrolment
>>
Important Dates
>>
Information
>>
School Uniforms
>>
Social Responsibility
>>
Back to Curro Heuwelkruin

KLEUTERSKOOL/NURSERY SCHOOL


KLASSE WORD AS VOLG VERDEEL/CLASSES ARE DIVIDED AS FOLLOW 

Groep 1: 3 jaar tot 4 jaar / Group 1: 3 years to 4 years

Groep 2: 5 jaar / Group 2: 5 years

  

KURRIKULUM / CURRICULUM

Persoonlike, sosiale en emosionele ontwikkeling / Personal, social and emotional development

Kommunikasie, taal en geletterdheidsvaardighede / Communication, language and literacy skills

Denke en geheuevaardighede. / Thinking and memory skills. 

Redenasie en gesyferdheid (Wiskunde) / Reasoning and numeracy (Mathematics)

Kennis en begrip van die wêreld (Wetenskap en Tegnologie) / Knowledge and understanding of the world (Science and Technology)

Gesondheid en fisiese ontwikkeling / Health and physical development

Kreatiewe ontwikkeling (Kuns) / Creative development (Art)

 

DIE DAAGLIKSE PROGRAM SLUIT IN: / THE DAILY PROGRAMME INCLUDES:

Bybel / Bible

Kreatiewe aktiwiteite / Creative activities

Groot motoriese aktiwiteite / Gross motor activities 

Higiëne / Hygiene 

Vrye spel / Free play 

Temas / Thematic approach 

Perseptuele ontwikkeling / Perceptual development 

 

VERRYKENDE AKTIWITEITE / ENRICHMENT ACTIVITIES

Ballet

Stoei / Wrestling 

Tennis 

Musiek / Music