Culture

Laerskool Kultuur / Primary School Culture

Contact Us
>>
Enrolment
>>
Important Dates
>>
Information
>>
School Uniforms
>>
Social Responsibility
>>
Back to Curro Heuwelkruin

LAERSKOOL KULTUUR/PRIMARY-SCHOOL CULTURE

English public speaking

ATKV  Redenaars

Debat / Debate

ATKV Applous Koor/ATKV Applous Choir 

WOW Spelfees/WOW Spelling Festival     

Interne Kruinie Kunsfees/Internal Kruinie Arts Festival

Bosveld Kunsfees/Bosveld Arts Festival

PEMPS Eisteddfod 

Nationale Eisteddfod/National Eisteddfod

Skoolproduksie/School production

Ballet

Graad 7 Toneel / Grade 7 Play 

 

Koor/Choir

Kiewiete Koor (Speelskool)/Kiewiete Choir (Playschool)

Junior Koor Graad 1 tot 3 (Kruinie Kokkewiete)/Junior Choir Grades 1 to 3 (Kruinie Kokkewiete)

Senior Koor Graad 4 tot 7/Senior Choir Grades 4 to 7

Kamerkoor Graad 4 to 7/Chamber Choir Grades 4 to 7

Slagorkes Graad 1 tot 5/Orff Ensemble Grades 1 to 5

 

Organiseerder/Organiser MEV MARLISSA VAN HEERDEN 

(Meer foto's onder Photo Gallery / More photos under Photo Gallery)