Facilities

Kultuur Fasiliteite / Culture Facilities

Contact Us
>>
Enrolment
>>
Important Dates
>>
Information
>>
School Uniforms
>>
Social Responsibility
>>
Back to Curro Heuwelkruin

KULTUURGERIEWE/CULTURE FACILITIES

  

SKOOLSAAL/SCHOOL HALL

'n Moderne skoolsaal met verhoog, beligting, kleedkamers, klankkamer en twee musiekkamers.

A modern school hall with a stage, lighting, dressing rooms, soundroom and two adjacent classrooms.

 

BALLETGERIEWE/BALLET FACILITIES

Daar is 'n balletateljee op die skoolterrein (Elancé Ballet Studio).

Dit is 'n  wonderlike geleentheid vir enige meisie om te kan dans. By Curro Heuwelkruin het meisies die geleentheid om ballet gedurende skoolure te neem. Kleuterskoolskool- tot graad 3-meisies neem as deel van hulle kurrikulum aan ballet deel.

Die balletateljee is oop vir leerders van Curro Heuwelkruin asook omliggende skole.

 

There is a ballet studio on the school premises (Elancé Ballet Studio).

It is such a wonderful opportunity for any little girl to dance, and at Curro Heuwelkruin girls have the opportunity to do ballet during school hours. From the nursery school up to Grade 3, all girls participate in ballet training.

This ballet studio is open for any pupil from Curro Heuwelkruin as well as any of the surrounding schools.