Social Responsibility

Barefoot Day 2013

Contact Us
>>
Enrolment
>>
Important Dates
>>
School Discipline
>>
School Uniforms
>>
Back to Curro Heuwelkruin

KAALVOETDAG 2013/BAREFOOT DAY 2013

 

KAALVOETDAG 2013/BAREFOOT DAY 2013

Kruinies ondersteun vanjaar “Kaalvoetdag” en het 932 paar skoene vir minderbevoorregtes ingesamel.

Kruinies supported 'Barefoot Day' this year and collected 932 pairs of shoes for people in need. 

  

 Die Kruinies (Kiewiete tot Matrieks) het ook die geleentheid gehad om 'n voetafdruk op ‘n lap te druk.

The Kruinies (Kiewiete up to Matric) also had the opportunity to make their footprint on a piece of fabric.

   

  

Vir elke Kruinie wat op Woensdag 17 April 2013 sonder skoene skool toe gekom het en ‘n paar ou skoene geskenk het, baie dankie!

For every Kruinie who came to school on Wednesday 17 April 2013 without shoes, and brought an old pair of shoes to donate, thank you!