Facilities

Akademiese Fasiliteite / Academic Facilities

Contact Us
>>
Enrolment
>>
Important Dates
>>
Information
>>
School Uniforms
>>
Social Responsibility
>>
Back to Curro Heuwelkruin

AKADEMIESE GERIEWE/ACADEMIC FACILITIES

CURRO HEUWELKRUIN: GERIEWE/CURRO HEUWELKRUIN: FACILITIES

Curro Heuwelkruin is op 'n 8,5 ha-skoolterrein in die ooste van Polokwane in 'n landelike omgewing te Myngenoegen geleë. Die kampus is in sy geheel omhein met elektriese heinings en toegang tot die terrein word  tot een bemande punt beperk. Alle geriewe op die kampus is nuut en modern en is beplan om die spesifieke ontwikkelingstadium van leerders in ag te neem.

Die laerskool en hoërskool word van mekaar geskei deur die sportgeriewe, met 'n gemeenskaplike kafeteria en klubhuis.

 

Curro Heuwelkruin is located in Myngenoegen in Polokwane. The beautiful 8,5 ha campus is situated in the countryside with a view of the majestic Wolkberge. The entire campus is surrounded by an electric fence and access to the property is limited to one manned gate in order to ensure the safety of our learners.   

The primary school and the high school are separated by sports facilities, including a shared club house and cafeteria.

 

SPEELSKOOL/NURSERY SCHOOL

   

Sewe klaskamers met toiletgeriewe in elke klaskamer. / Seven classrooms, each with its own toilet.                        

Aparte speelterrein met alle nodige apparaat. / Separate play area with all the necessary equipment.

Kleuterskool omhein met pallisades vir veiligheid. / This entire wing is fenced with palisades.

  

LAERSKOOL/PRIMARY SCHOOL

        

24 klaskamers vir die laerskool, wat die volgende spesialislokale insluit: / 24 classrooms, including the following speciality centres:

Balletlokaal / Ballet studio

Twee kunslokale / Two art centres

Rekenaarlokaal / Computer centre

NW-laboratorium / Natural sciences laboratory

Skaaklokaal / Chess centre

Musieklokaal / Music centre

Aparte toiletgeriewe vir grondslagfase en intermediêre
fase / Separate bathrooms for the foundation phase and intermediate phase

Ruim speelgronde / Ample play areas 

Administratiewe kantore, sowel as die kantoor van die operasionele hoof van die laerskool, is in die Manie Lampbrechts-gebou geleë. / Administrative offices, as well as an office for the operational head of the primary school, are located in the Manie Lampbrechts building.

 

HOËRSKOOL/HIGH SCHOOL

   

Moderne dubbelverdiepinggebou vir hoërskool met 16 klaskamers, wat die volgende spesialislokale insluit: / 

A modern two-storey building with 16 classrooms, including the following specialised centres:

Rekenaarsentrum / Computer centre

Ingenieursgrafika-klaskamer met professionele tekentafels / Engineering Graphics and Design classroom with professional design tables

Moderne natuurwetenskappe-laboratorium / Modern natural sciences laboratory

Interaktiewe witborde in verskeie lokale / Interactive whiteboards in several classrooms

Ontvangslokaal en die kantoor van die operationele hoof / Reception and office for the operational head

Administratiewe gebou / Administrative building