Curro Heuwelkruin

Curro Heuwelkruin

Contact Us
>>
Enrolment
>>
Important Dates
>>
Information
>>
School Uniforms
>>
Social Responsibility
>>
Back to Limpopo

By Curro Heuwelkruin streef ons daarna om die mense van Polokwane (en die Limpopo-provinsie) 'n opvoedkundige ervaring van die hoogste standaard te gee.

Ons verbind onsself tot die lewering van jong Suid-Afrikaners, seuns en dogters, wat holisties ontwikkel, bekwaam en entoesiasties is oor die lewe en hul toekoms in hierdie land. Curro Heuwelkruin stel nie in middelmatigheid belang nie, maar streef na uitnemendheid binne elke gebied van onderwys ten einde te verseker dat die leerlinge wat deur ons klaskamers (3 jaar tot Graad 12) beweeg, toegerus is met die nodige lewensvaardighede vir hulle toekoms. 

Curro Heuwelkruin se taal van onderrig en leer:

Parallelmediumonderrig vir Speelskool, Graad RR tot Graad 9

Dubbel Medium – Graad 10 tot 12

Geleë op 'n heuwel aan die buitewyke van Polokwane word beide die leerlinge en personeel daagliks bederf met 'n asemrowende uitsig van die bos en die majestueuse Wolkberg-reeks in die verte. Die terras-uitleg van ons pragtige skool wek 'n sterk gevoel van vrede en gestruktureerde skoonheid met die groen rugby- en atletiekvelde wat na die hoërskool toe afdaal. 

Dit is 'n plek van skoonheid...

Dit is 'n plek van leer...

Dit is 'n plek van uitnemendheid...

Dit is: Curro Heuwelkruin. 

 

At Curro Heuwelkruin we aim to give the people of Polokwane (and the Limpopo Province) an educational experience of the highest standard. 

We commit ourselves to delivering young South Africans, boys and girls, who are holistically developed, capable and enthusiastic about life and their future within this country. We do not deal in mediocrity, but strive for excellence within every area of education in order to ensure that the learners who pass through our classrooms (3 years to Grade 12) are equipped with the necessary life skills that they will need in the future. 

Curro Heuwelkruin language of instruction and learning 

Parallel Medium for Play School, Grade RR to Grade 9

Double medium for Grade 10 to 12 

Situated on a hill on the outskirts of Polokwane, both learners and staff are treated daily with a breathtaking vista of bush and the majestic Wolkberg mountains in the distance. The terraced layout of our beautiful school evokes a strong sense of peace and structured beauty as the green rugby and athletics fields slope down to the high school.

It is a place of beauty...

It is a place of learning...

It is a place of excellence...

It is Curro Heuwelkruin.

Enrolment

Enrolment procedure and relevant forms.

>> Available Here
Fees

Please contact the school directly regarding fees for 2017.

Latest News