Curro Mt Richmore

Reception Phase

KLEUTERSKOLE                                  

Taalontwikkeling

Fisiese ontwikkeling

Persoonlike, sosiale en emosionele ontwikkeling   

Kreatiewe ontwikkeling (Kuns)

Kognitiewe denke, geheuevaardighede en gesyferdheid (Wiskunde)

Kennis en begrip van die wêreld (Wetenskap en Tegnologie)

 

NURSERY SCHOOLS                           

Language development

Physical development

Personal, social and emotional development

Creative development (Art)

Cognitive thinking, memory skills and numeracy (Mathematics)

Knowledge and understanding of the world (Science and Technology)