Academics

INTERMEDIATE PHASE/INTERMEDIÊRE FASE GRADE 4 TO 6/GRAAD 4 TOT 6

INTERMEDIATE PHASE

In the intermediate phase the emphasis is still on establishing basic foundations, but learners are led into more abstract thought and independent work. Application of skills and concepts is also a main focus aiming to prepare learners for the senior phase in the high school.

Subjects:

 • English, Afrikaans, third language (not compulsory)
 • Mathematics
 • Life Skills
 • Natural Sciences (with Robotics)
 • Social Sciences (Geography and History)
 • Economic and Management Sciences
 • Arts and Culture
 • Information Technology
 • Technology
 • Music

Extramurals: 

art, sport, drama, music, cross country,chess, mountain biking, rugby, netball, tennis, soccer and public speaking and debating value-added programmes, and so much more.

 

INTERMEDIÊRE FASE

In die intermediêre fase word klem nog op die vasstelling van die basiese grondslae gelê, maar leerlinge word in meer abstrakte denke en selfstandige werk gelei. Die toepassing van vaardighede en begrippe is ook ’n hooffokuspunt wat in hierdie fase beoog om die leerlinge vir die senior fase in die hoërskool voor te berei.

Kurrikulum:

 • Afrikaans en Engels, derde taal (nie verpligtend nie)
 • Wiskunde
 • Lewensoriëntering
 • Natuurwetenskappe (met Robotika)
 • Sosiale Wetenskappe (Geskiedenis en Geografie)
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Kuns en Kultuur (dans, musiek, visuele kuns en drama)
 • Tegnologie en Inligtingstegnologie

Buitemuurse aktiwiteite:

kuns, sport, drama, musiek, landloop, skaak, bergfietsry,rugby, netbal, tennis, sokker,  debat, gemeenskapsuitreiking en addisionele programme.