Academics

FOUNDATION PHASE/GRONDSLAGFASE GRADES R TO 3/GRAAD R TOT 3

GRONDSLAGFASE

In die grondslagfase is die fokus op die leer van die grondslagvaardighede, begrippe en kennis wat noodsaaklik is vir verdere studies. Ons bied ’n dinamiese, aanloklike atmosfeer waar die leerders skool geniet en waar hulle ’n liefde vir leer ontwikkel wat hulle deur hulle skooljare sal dra. Ons erken die potensiaal in elke leerling om hulle optimale vermoë te bereik en daardeur word minder op mededingende en meer op individuele prestasie klem gelê. Ons skep geleenthede vir persoonlike groei in onafhanklikheid en verantwoordelikheid sodat die leerders in die intermediêre fase die uitdaging van persoonlike verantwoordelikheid asook aanspreeklikheid vir hul aksies kan aanvaar.


Die drie hoofleerareas is:

  • Geletterdheid           – Afrikaans, Engels
  • Syfervaardigheid      – Wiskunde en getalbegrippe
  • Lewensvaardigheid   – Vaardighede in ’n verskeidenheid leerareas

FOUNDATION PHASE

In the foundation phase we focus on teaching the foundation skills, concepts and knowledge that are required for further learning. We offer a vibrant, invitational atmosphere where the learners enjoy school and where they acquire a love for learning that will sustain them throughout their school years. We acknowledge the potential in each learner to reach optimum ability and therefore there is less emphasis on competitiveness and more emphasis on individual achievement. We create opportunities for personal growth in independence and responsibility so that the learners can take up the challenge of being personally responsible and accountable for their actions in the intermediate phase.

Our educators are dedicated to ensuring that each and every young learner’s needs are met through helping them discover their greatness and then nurturing them to develop this greatness too. The staff attend numerous training sessions to ensure that their professional growth is maintained. The learners are happy, friendly and feel proud to be part of the Curro Mount Richmore family.

The three main learning areas are:

  • Literacy     – English, Afrikaans
  • Numeracy  – Mathematics and number concepts
  • Life Skills   – Skills from a variety of learning areas