Staff

Mnr. De Wet Wentzel is vanaf 2015 die  uitvoerende hoof by Curro Mount Richmore. Hy is met Adéle getroud en sy kinders, Chizelle en Ruan, woon die skool onderskeidelik in die grondslagfase en kleuterskool bywoon.

Mnr. Wentzel is 'n ervare onderwyser, mentor, bestuurder en opvoedkundige leier. Hy het sy opvoedkundige en bestuurservaring by Laerskool Fontainebleau, Trinityhouse High School (Randpark), St John’s College en Maragon Private School opgedoen.

Hy glo sterk in die opbou van verhoudinge tussen die ouergemeenskap en die skool om die beste moontlike opvoeding vir ons kinders te kan bied. Sy visie is om Curro Mount Richmore 'n skool van keuse en uitnemendheid, asook 'n baken van opvoedkundige uitnemendheid in Kwazulu-Natal te maak.

 

Mr De Wet Wentzel is the  executive head from 2015. He is married to Adéle and his children, Chizelle and Ruan, are also attending Curro Mount Richmore in the foundation phase and nursery school respectively.

Mr Wentzel is an experienced educator, mentor, manager and educational leader, having gained educational and managerial experience at Fontainebleau Primary School, Trinityhouse High School (Randpark), St John’s College and Maragon Private School.  

He is a firm believer in the value of relationships and forming partnerships between parents and the school to offer the best possible education for our children. His vision is to make Curro Mount Richmore a school of choice and excellence to become a beacon of educational excellence in Kwazulu-Natal.

De Wet en familie