Important Dates

School Terms / Skool Termyne

Contact Us
>>
Enrolment
>>
Fees
>>
Learner Leaders
>>
Social Responsibility
>>
Back to Curro Serengeti

Please select the document you want to open and click on it.

Kies die dokument wat u wil oopmaak, en klik daarop.

 

Please ensure that you select the correct school calendar - either 2016 (present) or 2017 (for next year's planning - when available)

Maak asseblief seker dat u die korrekte skoolkalender kies - 2016 (tans) of 2017 (vir volgende jaar se beplanning - wanneer beskikbaar)