Exam Timetables

Exam Timetables

Contact Us
>>
Enrolment
>>
Fees
>>
Learner Leaders
>>
Social Responsibility
>>
Back to Curro Serengeti

EXAM AND CYCLE TEST TIMETABLES/EKSAMEN SIKLUS TOETSROOSTERS

Please select and click on the exam timetable you want to open.

Kies en klik op die eksamenrooster wat u wil oopmaak.

Exam Demarcation and Timetables / Eksamen Afbakenning en Roosters

High School / Hoërskool:

 

Primary School / Laerskool: