Curro Rivonia

IEB

IEB

The IEB is an independent examination panel that serves close to 200 private schools nationwide. The IEB vision is to be recognised nationally and internationally as South Africa’s leading learner assessment agency. The council’s work is highly regarded and a large number of prominent schools in South Africa are doing their exams via the IEB. In an attempt to add higher academic value for the students, Curro’s Grade 6 and 9 as well as future Grade 12 learners are writing IEB exams.

Die IEB is ‘n onafhanklike eksamenpaneel wat nagenoeg 200 privawat skole landwyd bedien. Die IEB se visie is om nasionaal en internasionaal as Suid-Afrika se voorste leerderasseseringsagentskap erken te word. Die raad se werksaamhede word hoog aangeskryf en talle prominente skole in Suid-Afrika lê hul eksamens deur die IEB af. In ‘n poging om op akademiese gebied toegevoegde waarde aan ons leerders te bied, skryf Curro se graad 6- en 9-leerders en toekomstige grad 12-leerders IEB eksamens.

For more info: www.ieb.co.za