Sport

EXTRAMURAL ACTIVITIES / BUITEMUURSE AKTIWITEITE

At Curro Krugersdorp we host a range of sporting and cultural activities. Below is a list of activities that could be offered, depending on the needs of the school community:
 
 • Sport: athletics, cross-country, netball, hockey, rugby, cricket, chess, etc.
 • Martial arts
 • Drama
 • Art
 • Dancing
 • Music
 • Choir
 • Eisteddfods
 • Outings
 • Camps
 • Value-added programmes
 • Public speaking 

By Curro Krugersdorp sal verskillende sport- en kulturele buitemuurse aktiwiteite aangebied word, byvoorbeeld:

 • Sport: atletiek, landloop, netbal, hokkie, rugby, krieket, skaak, ens.
 • Krygskunde
 • Drama
 • Kuns
 • Dans
 • Musiek
 • Koor
 • Eisteddfods
 • Uitstappies
 • Kampe
 • Gemeenskapsuitreiking
 • Debat