Primary School

REAL LIFE 4 KIDS

Curro Grade 6s tackle real-life issues

The Grade 6s of Curro are given the opportunity to experience real-life situations in a fun and challenging game called Real Life 4 Kids.

It is said that children are poorly prepared for the realities of the financial decisions that they will need to cope with as adults. Real Life 4 Kids seeks to address this by allowing the learners to deal with these decisions in a fun, yet challenging game.

The game is similar to Monopoly, where the learners are paid to come to school, as well as for good work. This sounds great, but there is a catch. With this money they need to pay for their bus fare, buy a home, pay for fines, purchase medical aid and many other life expenses. They do get to earn more money by doing various jobs, being a mayor, selling home-made goods to their classmates, buying stocks and tendering for businesses. Life happens and disasters strike, people tend to not be honest, with real-life scams. These are some of the issues they have to deal with. They are exposed to the financial world with EFT transactions, maintaining an income and expenses balance sheet and writing out cheques. Winners are categorised according to eco-friendly homes, how they play the game, and of course the final winner is the one with the biggest bank balance!

 

Curro se graad 6'e pak werklike kwessies in die lewe

Curro se graad 6'e word die geleentheid gebied om gebeurtenisse wat in die werklike lewe voorkom deur ’n prettige en uitdagende speletjie genaamd Real Life 4 Kids te ervaar.

Daar word beweer dat kinders swak voorberei word vir die werklikhede van finansiële besluite waarmee hulle as volwassenes te doen sal kry. Real Life 4 Kids poog om dit te hanteer deur leerders die geleentheid te gee om hierdie besluite in ’n prettige dog uitdagende speletjie te hanteer.

Die speletjie is soortgelyk aan Monopoly, maar die leerders word betaal om skool toe te kom, sowel as vir goeie werk. Dit klink wonderlik, maar daar is ’n vangplek. Hulle moet met hierdie geld busgeld betaal, ’n huis koop, boetes betaal, vir ’n  mediese fonds voorsiening maak, asook vir vele ander lewenskostes. Hulle kan meer geld verdien deur verskeie werke te verrig, soos om ’n burgemeester te wees, tuisgemaakte items aan hulle klasmaats te verkoop, effekte/aandele te koop en vir besighede te tender. Rampe kom voor; daar is neigings tot oneerlikheid, met werklike-lewe bedrogskemas. Hierdie is sommige van die kwessies wat hulle moet hanteer. Hulle kry finansiële blootstelling deur elektroniese oordragtransaksies, die byhou van ’n inkomste- en uitgawe-balansstaat en deur tjeks uit te skryf. Wenners word volgens eko-vriendelike huise geklassifiseer, hoe hulle die spel speel, en natuurlik is die finale wenner die een met die grootste banksaldo!