Primary School

Grade R / Graad R

 

Graad R

Gr R (Curro Cuties) vorm ‘n integrale deel van Curro Krugersdorp om leerders voor te berei vir formele leer in die Grondslagfase.  Die drie hoofvakke is:

 • HUISTAAL
 • WISKUNDE
 • LEWENSVAARDIGHEID

Behalwe vir die drie hoofvakke bied ons ook aan ons Graad R leerders:

 • Bybelonderrig
 • Robotics
 • Bak en Brou
 • Instappies (2 per jaar)
 • Uitstappies (2 per jaar)
 • Tema dae
 • Entrepeneurskap

Grade R

Gr R (Curro Cuties) forms an integral part of Curro Krugersdorp to prepare learners for formal learning in the Foundation Phase. The three main subjects are:

 • HOME LANGUAGE
 • MATHEMATICS
 • LIFE SKILLS

Complementary to the three main subjects we also present to the Gr R learners:

 • Bible
 • Robotics
 • Baking
 • Invitations (2 per year)
 • Outings
 • Theme days
 • Entrepreneurship