Culture

CULTURE ACTIVITIES / KULTUURAKTIWITEITE

Junior and Senior Choir

There are more than 80 participants in both our choirs. We partake in the RACA and NEA Art Festivals. This year we are part of the “Sing in Harmonie” choir competition that can be seen on kykNet from June. We are not only teaching the participants about music and singing, but also important values like selfdiscipline and perseverance. Look out for us!

 

Junior en Senior Koor

Beide ons kore het meer as 80 deelnemers. Ons tree jaarliks op by die RACA en NEA kunswedstryde. Dié jaar is ons deel van die “Sing in Harmonie” koorkompetisie wat vanaf Junie op kykNET uitgesaai gaan word. Ons leer nie net die deelnemers van musiek en sang nie, maar ook belangrike waardes soos selfdissipline en deursettingsvermoë. Hou ons dop!

 


 

Public Speaking

To partake in the Public Speaking not only develops a learner’s self-confidence but also their general knowledge and vocabulary. At Curro Krugersdorp those are qualities we focus on. Public Speaking competitions are held on a yearly basis in both Afrikaans and English. Our Afrikaans speakers partake in the ATKV Public Speaking competitions where they achieve outstanding results. Our English Speakers present the school at Art Festivals in our surrounding areas. Curro Krugersdorp create the opportunity where learners can partake in an unprepared and prepared category.

 

Redenaars

Redenaars ontwikkel nie net ‘n kind se selfvertroue nie, maar ook hulle algemene kennis en woordeskat. By Curro Krugersdorp word daar op hierdie kwaliteite gefokus. Redenaarskompetisies word jaarliks aangebied in Afrikaans en Engels. Ons Afrikaanse leerders neem deel aan die ATKV Redenaars en vaar uitstekend. Ons Engelse leerders verteenwoordig die skool by alle Kunswedstryde in die area. Curro Krugersdorp skep die geleentheid dat leerders ‘n voorbereide sowel as ‘n onvoorbereide toespraak kan lewer.

 

Choral Verses

Curro Krugersdorp is proud to have eight Choral Verses. On a yearly basis we are category winners at the NEA festivals. Both our English and Afrikaans Choral Verses went through to the final rounds the former years. We received diamonds for our performances at the RACA festival. We create the opportunity to learners from the ages of five to thirteen can partake in this activity. Our poems are specially written to present our learners’ energy and unique spark.

 

Spreekkoor

Curro Krugersdorp spog met agt spreekkore. By die NEA word ons sover  jaarliks as kategoriewenners aangewys. Beide Engelse en Afrikaanse spreekkore word by Curro Krugersdorp aangebied en het sover deurgedring na die finale rondtes. Ons het vele diamante by die RACA-Kunswedstryd verower. Ons skep geleenthede sodat leerders vanaf die ouderdom van vyf tot dertien jaar aan die aktiwiteite kan deelneem. Ons het vele diamante by die RACA-Kunswedstryd verower. Nuwe gedigte word geskryf vir die Junior en Senior spreekkore. Ons fokus op unieke optredes wat die energie en woema in ons leerders uitwys.

 

 

African Drums