Sport

Term 1 2016 / Kwartaal 1 2016

Our school championships for Term 1 will be held on 22 and 23 January 2016, and will be played at the Groenkloof Tennis courts.  These championships will be used to determine the teams for the league for Term 1 of 2016.  For more information, please see the attached document - "School Championships Term 1 / Skoolkapioenskappe Kwartaal 1"

Ons skoolkampionskappe vir Kwartaal 1 sal op 22 en 23 Januarie 2016, te Groenkloof Tennisbane plaasvind.  Die kampionskappe sal gebruik word om die spanne vir Kwartaal 1 van 2016 te bepaal.  Ons sal die jaar Vir meer inligting, sien asseblief die aangehegde dokument - "School Championships Term 1 / Skoolkapioenskappe Kwartaal 1 "

Please note that the school championships and challenge system will be run externally from now on.  MC tennis will be in charge of this for 2016.

Let wel dat die skoolkamioenskappe en daagsysteem van nou af deur 'n eksterne maatskappy hanteer sal word.  MC Tennis sal vir 2016 in beheer daarvan wees. 

 

Tennis leagues for Term 1 of 2016 will start on Monday, 1 February 2016.

  • All tennis matches will be played with green-dot balls.
  • Term 1 league is only for open teams.
  • Fixtures for Term 1 have not yet been released, and will be made available as soon as we have received them.

Tennisliga vir kwartaal 1 van 2016 sal op Maandag 1 Februarie 2016 begin.

  • Alle tenniswedstryde sal nou met “green-dot” balle gespeel word.
  • Kwartaal 1-liga is net vir die ope-spanne.
  • Bepalings vir Kwartaal 1 is nog nie beskikbaar nie, sodar ons dit ontvang het, sal ons dit aangee.