Sport

Teams 2016: / Spanne 2016:

In Mini-sports, we do not keep track of the score.  The main aim is to develop the basic skills and a love for the sport. 

In ons mini-sportsoorte hou ons nie rekord van die telling nie.  Die hoof doel van mini-sport is om die vardighede en 'n liefde vir die spel te ontwikkel.  

Age group / Ouderdomsgroep Teams / Spanne

u7  / o7

 3 teams. / 3 spanne.

u8 / o8

 3 teams. / 3 spanne.

u9 / o9

 3 teams. / 3 spanne.


Term 1 and 2 2017: / Kwartaal 1 en 2 2017:

Practice Times (from 06 March 2017): / Oefentye (vanaf 06 Maart 2017):

Day / Dag Time / Tyd Age Groups / Ouderdomsgroepe

 Mondays

 Maandae

14:00 - 15:15

 u7 and u8 (Grass) / o7 en o8 (Gras)

 u9 (Courts) / o9 (Bane)

 Tuesdays

 Dinsdae

14:00 - 15:15

 u7 and u8 (Grass) / o7 en o8 (Gras)

 u9 (Courts) / o9 (Bane)

 Thursdays

 Donderdae

14:00 - 15:15

 u7 and u8 (Grass) / o7 en o8 (Gras)

 u9 (Courts) / o9 (Bane)


Matches (Term 2): / Wedstryde (Kwartaal 2):

Day / Dag Time / Tyd Age Groups / Ouderdomsgroepe

 Saturdays

 Saterdae

08:00 - +- 13:00

 u7 - u9 teams

 o7 - o9 spanne