Sport

Teams 2016: / Spanne 2016:

In Mini-sports, we do not keep track of the score.  The main aim is to develop the basic skills and a love for the sport.

In ons mini-sportsoorte hou ons nie rekord van die telling nie.  Die hoof doel van mini-sport is om die vardighede en 'n liefde vir die spel te ontwikkel.

Age group / Ouderdomsgroep Teams / Spanne

u7 Girls / o7 Dogters 

u7 Boys / o7 Seuns

 3 teams. / 3 spanne.

 3 teams. / 3 spanne.

u8 Girls / o8 Dogters 

u8 Boys / o8 Seuns

 2 teams. / 2 spanne.

 1 team. / 1 span.

u9 Girls / o9 Dogters 

u9 Boys / o9 Seuns

 2 teams. / 2 spanne.

 2 teams. / 2 spanne.

u10 Girls / o10 Dogters 

u10 Boys / o10 Seuns

 2 teams. / 2 spanne.

 1 team. / 1 span.


Term 3 2017: / Kwartaal 3 2017:

Practice Times: / Oefentye:

Day / Dag Time / Tyd Age Groups / Ouderdomsgroepe

 Mondays

 Maandae

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

 u7 and u8 Boys / o7 en o8 Seuns

 u9 and u10 Boys / o9 en o10 Seuns

 Tuesdays

 Dinsdae

14:00 - 15:00

 u7 - u10 Girls / o7 - o10 Dogters

 Thursdays

 Donderdae

14:00 - 15:00

 u7 - u10 Girls / o7 - o10 Dogters

 Fridays

 Vrydae

13:15 - 14:15    u7 - u10 Boys / o7 - o10 Seuns


Matches: / Wedstryde:

Day / Dag Time / Tyd Age Groups / Ouderdomsgroepe

 Saturdays

 Saterdae

08:00 - +- 13:00

 u7 - u10 Boys and Girls

 o7 - o10 Seuns en Dogters