Sport

Mini-Hockey takes place in the third term. More info to follow soon.

Mini-Hokkie vindplaas in die derder kwartaal.  Meer inligting sal binnekort volg.

Results - 2015

 

 

1 August 2015

Only girls (Rietondale)

U7 - Played - 4; Won - 3; Lost - 1; Drew - 0

U8 - Played - 6; Won - 3; Lost - 2; Drew - 1

U9 - Played - 6; Won - 4; Lost - 2; Drew - 0

U10 - Played - 3, Won - 1; Lost - 1; Drew - 1

 

 

15 August 2015

Only boys (Rietondale)

U7 - Played - 6; Won - 2; Lost - 3; Drew - 1

U8 - Played - 9; Won - 7; Lost - 1; Drew - 1

U9 - Played - 3; Won - 0; Lost - 1; Drew - 2

U10 - Played - 6; Won - 5, Lost - 0; Drew - 1

22 August 2015

Only girls (Rietondale)

U7 - Played - 6; Won - 4; Lost - 1; Drew - 1

U8 - Played - 6; Won - 3; Lost - 0; Drew - 3

U9 - Played - 6; Won - 3; Lost - 2; Drew - 1

U10 - Played - 6; Won - 2, Lost - 2; Drew - 2

29 August 2015

Only boys (Rietondale)

U7 - Played - 6; Won - 4; Lost - 0; Drew - 2

U8 - Played - 9; Won - 6; Lost - 1; Drew - 2

U9 - Played - 3; Won - 1; Lost - 1; Drew - 1

U10 - Played - 6; Won - 5, Lost - 0; Drew - 1

5 September 2015

Only girls (Rietondale)

Rained Out

12 September 2015

Only boys (Rietondale)

U7 - Played - 6; Won - 1; Lost - 3; Drew - 2

U8 - Played - 9; Won - 3; Lost - 2; Drew - 4

U9 - Played - 3; Won - 1; Lost - 1; Drew - 1

U10 - Played - 6; Won - 4, Lost - 0; Drew - 2

Uitslae - 2015

 

 

1 Augustus 2015

Slegs dogters (Rietondale)

O7 - Gespeel - 4; Gewen - 3; Verloor - 1; Gelyk - 0

O8 - Gespeel - 6; Gewen  - 3; Verloor - 2; Gelyk - 1

O9 - Gespeel - 6; Gewen  - 4; Verloor - 2; Gelyk - 0

O10 - Gespeel - 3, Gewen  - 1; Verloor - 1; Gelyk - 1

 

 

15 Augustus 2015

Slegs seuns (Rietondale)

O7 - Gespeel - 6; Gewen - 2; Verloor - 3; Gelyk - 1

O8 - Gespeel - 9; Gewen - 7; Verloor - 1; Gelyk - 1

O9 - Gespeel - 3; Gewen - 0; Verloor - 1; Gelyk - 2

O10 - Gespeel - 6; Gewen - 5, Verloor - 0; Gelyk - 1

22 Augustus 2015

Slegs dogters (Rietondale)

O7 - Gespeel - 6; Gewen - 4; Verloor - 1; Gelyk - 1

O8 - Gespeel - 6; Gewen - 3; Verloor - 0; Gelyk - 3

O9 - Gespeel - 6; Gewen - 3; Verloor - 2; Gelyk - 1

O10 - Gespeel - 6; Gewen - 2, Verloor - 2; Gelyk - 2

29 Augustus 2015

Slegs seuns (Rietondale)

O7 - Gespeel - 6; Gewen - 4; Verloor - 0; Gelyk - 2

O8 - Gespeel - 9; Gewen - 6; Verloor - 1; Gelyk - 2

O9 - Gespeel - 3; Gewen - 1; Verloor - 1; Gelyk - 1

O10 - Gespeel - 6; Gewen - 5, Verloor - 0; Gelyk - 1

5 September 2015

Slegs dogters (Rietondale)

Uitgereën

12 September 2015

Slegs seuns (Rietondale)

O7 - Gespeel - 6; Gewen - 1; Verloor - 3; Gelyk - 2

O8 - Gespeel - 9; Gewen - 3; Verloor - 2; Gelyk - 4

O9 - Gespeel - 3; Gewen - 1; Verloor - 1; Gelyk - 1

O10 - Gespeel - 6; Gewen - 4, Verloor - 0; Gelyk - 2