Sport

Term 3 2016 / Kwartaal 3 2016

U6 & U7 / O6 & O7

The boys will take part in the in the Bev-Cric league at Hoërskool Menlopark on Wednesday evenings.

Die seuns gaan weer hierdie jaar aan die Bev-Cric liga deelneem wat by Hoërskool Menlopark op Woensdae-aande gaan plaasvind.

Practices / Oefeninge

The boys will practice at school on Monday afternoons from 16:30-17:30, as well as on Wednesday afternoons from 16:30 – 17:30 if there are no matches that week. Coaching will be handled by competent students and willing dads. The first practice will take place on Wednesday 22 July 2015.

Die seuns gaan Maandagaande van 16:30-17:30 by die skool oefen, asook op Woensdae-midsae van 16:30 - 17:30, indien daar geen wedstryd is niw. Die eerste oefening sal op Woensdag 22 Julie 2015 plaasvind. Afrigting word deur studente en bereidwillige pappas behartig.

Clothing and Equipment / Kleredrag en Toerusting

Our boys will be playing in the blue Curro activity shirt (round neck) and the Curro tracksuit with tekkies. Complete cricket kits will be provided for matches and coaching sessions.

Ons seuns speel in die Curro blou sporthempie (ronde nek) en die blou Curro sweetpakbroek en tekkies. Toerusting sal deur die skool voorsien word.

Matches / Wedstryde

Matches will take place at 18:00 on Wednesday evenings at Hoërskool Menlopark. Dates for the matches will be provided as soon as we have received them

Die wedstryde vind elke Woensdagaand plaas om 18:00 by Hoërskool Menlopark. Wedstryddatums sal vir u aangegee word sodra ons dit ontvang het.

 

U8 / O8

The u/8 boys will be participating in the u/9 cricket league this year and not Bev-Cric league.  Mr A Coutriers will be the coach of the u/8 boys.  The boys will play on a rotation basis to ensure that all of them get a chance to play.

Die O/8 seuns gaan nie aan die Bev-Cric liga deelneem nie, maar gaan wel in `n 0/9 liga speel. Mnr A. Coutriers sal die seuns afrig. Die seuns sal dan op `n rotasie basis wedstryde speel om seker te maak dat al die seuns speelkans kry.

Practices / Oefeninge

Practices will take place on a Monday and a Thursday from 13:45 – 15:00, at the cricket nets

Die seuns oefen Maandae en die Donderdae van 13:45-15:00. Die oefeninge vind by die kriektnette plaas. 

Cothing and Equipment / Kleredrag en Toerusting

Our boys will be playing in the blue Curro activity shirt (round neck) and the Curro tracksuit with tekkies. Complete cricket kits will be provided for matches and coaching sessions.

Ons seuns speel in die Curro blou sporthempie (ronde nek) en die blou Curro sweetpakbroek en tekkies. Toerusting sal deur die skool voorsien word.

Matches / Wedstryde

Matches are usually played on a Wednesday afternoon.  Fixtures will be provided as soon as we have received them.

Wedstryde is gewoonlik op 'n Woensdag middag.  Bepalings sal vir u aangegee word sodra ons dit ontvang het.