SPort

Provincial Colours 2016 / Provinsialelkeure 2016

Congratulations to the following riders who participated at the National Championships.

Baie geluk aan die volgende ruiters wat by die Nasionale Kampioenskappe deelgeneem het:

Name / Naam Events / Items
 Monique Janse van Rensburg

 Core League National Championships

 Core Liga Nasionale Kampioenskappe

 Yamila van Wyk

 Core League National Championships

 Core Liga Nasionale Kampioenskappe

 Mignon Schnebel

 Saddle Seat National Championships

 Saddle Seat Nasionale Kampioenskappe

 Marion Schnebel

 Saddle Seat National Championships

 Saddle Seat Nasionale Kampioenskappe

Carla Petersen also qualified for the Core League National Championships, but had to withdraw due to an injured horse. / Carla Petersen het ook vir die Core Liga Nasionale Kampioenskappe gekwalifiseer, maar moes onttrek as gevolg an 'n beseerde perd.

Megan Schnebel also qualified for the Saddle Seat National Championships but had to withdraw due to a broken arm. / Megan Schnebel het ook vir die Saddle Seat Nasionale Kampioenskappe gekwalifiseer, maar moes onttrek as gevolg an 'n gebreekte arm.

SANESA dates 2016: / SANESA datums 2016:

Dates / Datums Event / Byeenkoms Venue / Plek

 06/02/2016 & 07/02/2016

 Qualifier 1

 Kwalifiseerder 1

 Misty Meadows

 05/03/2016 & 06/03/2016

 Qualifier 2

 Kwalifiseerder 2

 Misty Meadows

 07/05/2016 &  08/05/2016

 Qualifier 3

 Kwalifiseerder 3

 Misty Meadows

 04/06/2016 & 05/06/2016

 Qualifier 4

 Kwalifiseerder 4

 Misty Meadows

 06,07 & 09/08/2016

 Gauteng Finals / Gauteng Finale

 Kayalami

 06/10/2016 - 08/10/2016

 Core League National Championships

 Core Liga Nasionale Kampioenskappe

 Misty Meadows
 22/10/2016

 Saddle Seat Nationals Championships

 Saddle Seat Nasionale Kampioenskappe

 Parys

 

If you are interested in joining the Equestrian team please contact Mrs Ilza Petersen - ilzapet@hotmail.com

As u by die Ruiters-span wil aansluit kontak vir Mev Ilza Petersen - ilzapet@hotmail.com