Sport

Cricketblack

The cricket league takes place in the third term, with the finals usually taking place in the fourth term.  Cricket practices will start towards the end of the second term.  More info to follow soon.

Die Krieketliga vindplaas in die derder kwartaal.  Die finale word gewoonlik in die vierde kwartaal gespeel.  Krieketoefinge sal nader aan die einde van die tweede kwartaal begin.  Meer inligting sal binnekort volg.

Results 2015 / Uitslae 2015

U8 / O8

U9 / O9

U10 / O10

22/07/2015

Warm-up Match (Home)

Opwarmingswedstryd (Tuis)

22/07/2015

Warm-up Match (Home)

Opwarmingswedstryd (Tuis)

23/07/2015

Warm-up Match (Home)

Opwarmingswedstryd (Tuis)

29/07/2015

L/s Wonderboom (Away / Weg)

Lost by 20 runs / Verloor met 20 lopies

05/08/2015

L/s Die Poort (Home / Tuis)

Lost by 40 runs / Verloor met 40 lopies

06/08/2015

L/s Die Poort (Away / Weg)

Won - No team / Wen - Geen span nie

05/08/2015

L/s Garsfontein 1 (Away / Weg)

Lost by 9 wickets / Verloor met 9 paaltjies

11/08/2015

St Paulus Primary (Away / Weg)

Won by 2 runs / Wen met 2 lopies

13/08/2015

St Paulus Primary (Away / Weg)

Won by 116 runs / Wen met 116 lopies

19/08/2015

Eduplex (Home / Tuis)

Lost by 60 runs / Verloor met 60 lopies

19/08/2015

L/s Du Preez v Wyk (Away / Weg)

Lost by 5 wickets / Verloor met 5 paaltjies

20/08/2015

L/s Du Preez v Wyk (Home / Tuis)

Won by 213 runs / Wen met 213 lopies

26/08/2015

L/s Garsfontein 2 (Home / Tuis)

Lost by 9 wickets / Verloor met 9 paaltjies

02/09/2015

L/s Voorpos (Home / Tuis)

Won by 9 runs / Wen met 9 lopies

08/09/2015

L/s Voorpos (Away / Weg)

Lost by 4 wickets / Verloor met 4 paaltjies

31/08/2015

L/s Lindopark (Away / Weg)

Won by 6 wickets / Wen met 6 paaltjies

09/09/2015

No Match / Geen Wedstryd Nie

10/09/2015

Crawford College (Home / Tuis)

Won by 8 wickets / Wen met 8 paaltjies

09/09/2015

L/s Danie Malan (Away / Weg)

Lost by 7 wickets / Verloor met 7 paaltjies

 

Play-off Matches in 4th Term

Uitspeelwedstryde in 4de  Kwartaal

16/09/2015

L/s Menlopark (Away / Weg)

Lost by 7 wickets / Verloor met 7 paatljies

 

U11 / O11

U12 / O12

U13 / O13

23/07/2015

Warm-up Match (Home)

Opwarmingswedstryd (Tuis)

24/07/2015

Warm-up Match (Home)

Opwarmingswedstryd (Tuis)

24/07/2015

Warm-up Match (Home)

Opwarmingswedstryd (Tuis)

06/08/2015

L/s Die Poort (Home / Tuis)

Won by 108 runs / Wen met 108 lopies

04/08/2015

L/s Die Poort (Away / Weg)

Won - Wet Pitch / Wen - Nat Blad

04/08/2015

L/s Die Poort (Home / Tuis)

Lost by 10 wickets/Verloor met 10 paaltjies

13/08/2015

St Paulus Primary (Home / Tuis)

Lost by 2 wickets / Verloor met 2 paaltjies

11/08/2015

St Paulus Primary (Away / Weg)

Lost by 28 runs / Verloor met 28 lopies

11/08/2015

St Paulus Primary (Home / Tuis)

Lost by 128 runs / Verloor met 128 lopies

20/08/2015

L/s Du Preez v Wyk (Away / Weg)

Lost by 5 runs / Verloor met 5 lopies

18/08/2015

L/s Du Preez v Wyk (Home / Tuis)

Lost by 66 runs / Verloor met 66 lopies

18/08/2015

L/s Du Preez v Wyk (Away / Weg)

Lost by 1 wicket / Verloor met 1 paaltjie

03/09/2015

L/s Voorpos (Home / Tuis)

Won by 6 wickets / Verloor met 6 paaltjies

01/09/2015

L/s Voorpos (Away / Weg)

Lost by 2 wickets / Verloor met 2 paaltjies

01/09/2015

L/s Voorpos (Home / Tuis)

Lost by 5 wickets / Verloor met 5 paaltjies

10/09/2015

Crawford College (Away / Weg)

Won by 1 wicket / Wen met 1 paaltjie

08/09/2015

Crawford College (Away / Weg)

Won - Forfeit / Wen - Gee punte

08/09/2015

Crawford College (Away / Weg)

Won by 78 runs / Wen met 78 lopies

Play-off Matches in 4th Term

Uitspeelwedstryde in 4de  Kwartaal

 

Congratulations to the U/10 and U/11 cricket teams for qualifying for the league playoffs, which will take place in term 4 of 2015.

Baie geluk aan die O/10 en O/11 krieketspanne wat gekwalifiseer het vir die liga uitspele, was in kwartaal 4 van 2015 plaasvind.