Sport

Achievements 2016: / Prestasies 2016: 

Congratulations to all our cricket teams.  / Baie geluk aan al ons krieketspanne.

Team / Span Achievements / Prestasies

 u9 A

 o9 A    

 3rd in League. 

 3de in liga. 

 u10 A

 o10 A

 2nd in leauge. B Bond runners-up

 2de in liga. B Bond naaswenners.

 u11 A

 o11 A 

 2nd in league. B Bond winners.

 2de in liga. B Bond wenners.

 u12 A

 o12 A

 1st in league. B Bond semi-finals.

 1ste in liga. B Bond semi-finale.

 u13 A

 o13 A

 5th in leauge.

 5de in liga.

 

Provincial Colours 2016: / Provinsialekleure 2016:

Marco Strydom (u11) was awarded provincial colours for cricket.

Marco Strydom (o11) het sy provinsialekleure vir krieket ontvang.

 

Term 3 2017: / Kwartaal 3 2017: 

Practice Times: / Oefentye:

Day / Dag Time / Tyd Age Groups / Ouderdomsgroepe

 Mondays

 Maandae

14:00 - 15:15

15:15 - 16:30

 u9 B, u10 and u11 / o9 B, o10 en o11

 u12 and u13 / o12 en o13

 Tuesdays

 Dinsdae

14:00 - 15:15  u9 A, u9 B, u10 and u11 / o9 A, o9 B, o10 en o11

 Thursdays

 Donderdae

14:00 - 15:15  u9 A, u12 and u13 / o9 A, o12 en o13


Matches: / Wedstryde:

Day / Dag Age Groups / Ouderdomsgroepe

 Tuesdays

 Dinsdae

 u12 and u13 / o12 en o13

 Wednesdays

 Woensdae

 u9 A and u9 B / o9 A en o9 B

 Thursdays

 Donderdae

 u10 and u11 / o10 en o11