Sport

Teams 2016: / Spanne 2016:

In Mini-sports, we do not keep track of the score.  The main aim is to develop the basic skills and a love for the sport. 

In ons mini-sportsoorte hou ons nie rekord van die telling nie.  Die hoof doel van mini-sport is om die vardighede en 'n liefde vir die spel te ontwikkel.  

Age group / Ouderdomsgroep Teams / Spanne

u6 Boys / o6 Seuns

 4 teams. / 4 spanne.

u7 Boys / o7 Seuns

 3 teams. / 3 spanne.

u8 Boys / o8 Seuns 

 3 teams. / 3 spanne.

 

Terms 1 and 2 2017: / Kwartale 1 en 2 2017:

Practice Times (Starting 27 Feb 2017) : / Oefentye (Begin 27 Feb 207):

Day / Dag Time / Tyd Age Groups / Ouderdomsgroepe

 Mondays

 Maandae

17:00 - 18:00

 u6 - u8 / o6 - o8

 Wednesdays

 Woensdae

17:00 - 18:00

 u6 - u8 / o6 - o8

 

Matches: / Wedstryde:

Date / Datum Venue / Plek

 22/04/2017

 u6 - u8 at Bakenkop / o6 - o8 by Bakenkop

06/05/2017

 u6 - u8 at Curro Hazeldean / o6 - o8 by Curro Hazeldean

13/05/2017

 u6 - u8 at Sagewood / o6 - o8 by Sagewood

20/05/2017

 u6 - u8 at Bakenkop / o6 - o8 by Bakenkop

27/05/2017

 u6 - u8 at Curro Hazeldean / o6 - o8 by Curro Hazeldean

10/06/2017

 u6 - u8 at Woodhill College / o6 - o8 by Woodhill College

The date for the Loftus Day has not yet been finalized but, it will replace one of the above mentioned dates.

Die datum vir die Loftusdag is nog nie finaliseer nie, maar dit sal wel een van die bogenoemde datums vervang.