Sport

NEEM ASB. KENNIS: DIE VOLGENDE AFDELING BEVAT GEEN RëELINGS TEN OPSIGTE VAN SPORTBYEENKOMSTE OF WEDSTRYDE NIE. VIR INLIGTING EN RëELINGS GAAN NA DIE "INFORMATION" KIESLYS.

-------------------------------------------------------------------------

PLEASE TAKE NOTE: THE FOLLOWING SECTION DOES NOT CONTAIN ANY INFORMATION OR ARRANGEMENTS REGARDING SPORT MEETS OR MATCHES. FOR INFORMATION AND ARRANGEMENTS GO TO THE INFORMATION MENU.

ATLETIEK/ATHLETICS

 

 

 

SKAAK/CHESS

 

 

HOKKIE/HOCKEY

TENNIS

KRIEKET/CRICKET

RUITERSPORT/EQUESTRIAN

7s RUGBY

 

GHOLF/GOLF