Culture

Curro beskik oor ’n volwaardige buitemuurse musieksentrum wat leerlinge die geleentheid bied om musiekonderrig in een instrument tydens normale skoolure te ontvang. Die leerlinge tree dikwels tydens saalopening en by funksies op. Leerlinge neem ook aan eisteddfods en kunswedstryde deel. Unisa- en Royal School of Trinity-eksamens word afgelê.

Klavier:

Die sentrum staan onder leiding van die begaafde mnr. Alwyn van Heerden. Mnr. Van Heerden is in 2009 deur Unisa as een van die land se tien beste musiekonderwysers aangewys. Hy onderrig klavier en teorie. Van sy leerlinge behaal telkens die ererol van Unisa, hetsy vir teorie- of praktiese eksamens.

Kitaar:

Mnr. Rudo van Staden onderrig klassieke kitaar. Hy is bekend in musiekkringe en begelei gereeld verskeie groepe,  byvoorbeeld Spaanse dansers, in bekende teaters in Pretoria en Johannesburg.

Fluit:

Me. Marié Oosthuizen onderrig fluit, wat insluit blokfluit, dwarsfluit en beginnerfluit, ’n pfife, wat ’n meer bekostigbare fluit as die dwarsfluit is. Me. Oosthuizen het al in die nasionale orkes en verskeie ander gerekende orkeste gespeel.

Tromme:

Ryno Olivier onderrig tromme. Leerlinge lê eksamen by Unisa of Trinity af.

Klawerbord:

Vir diegene wat ligter musiek verkies, bied me. M Oosthuizen klawerbordlesse (keyboard) aan.

Violin:

The talented Mr Ivan Lazarov is our experienced violin teacher.

Vocal training:

Vocal training is also taught at the centre. Mrs Louise Senekal does vocal training.

 

For more information on teaching times and rates, please call Mr Alwyn van Heerden on 083 988 5548.