Cricket

Cricket

The start of a new season

The 2015 cricket season had some challenges but was a lot of fun for us. We are very proud to say that we had two boys' teams on the field and a girls' team.

Our players did exceptionally well in 2015. We want to make a special mention to our girls' cricket team who played cricket for the first time. They achieved an overall 4th place in their league. Our approach to the sport is to help each child develop and to provide them with the opportunities where he/she can express their  talents. 

The boys' matches will be played in the third quarter on weekdays and on Saturdays. Girls' Cricket is played in the fourth quarter on Tuesdays and Thursdays.

There will be various cricket tours during the winter holidays.  The senior and junior team will tour to Grootvlei (11-15 July). The girls will go to Nyati Sports School during the September holiday for team building and skills development (September 27 to 30).

Cricket Coordinator:

Pierre Swart

pierre.s@curro.co.za

Die begin van ‘n nuwe seisoen

Die 2015 krieketseisoen het uitdagings sowel as baie pret aan ons gebied.  Ons is baie trots om te sê dat ons tweeseuns spanne op die veld gehad en ook ‘n dogters  krieketspan.

 Ons seuns het besonders goed gevaar in 2015. Ons wil egter ons dogters-krieketspan wat vir die eerste keer krieket gespeel het, spesiale vermeld. Hulle het ‘n algehele 4de plek behaal. Ons benadering tot die sport is om elke kind te help ontwikkel en geleenthede te bied waar hy/sy talente kan uitbeeld.  

Die seunswedstryde word in die derde kwartaal gespeel op weeksdae en op Saterdae. Dogterskrieket word in die vierde kwartaal gespeel op Dinsdae en Donderdae.

Verskeie kriekettoere word tydens die wintervakansie onderneem. Die senior-en juniorspan toer na Grootvlei (11-15 Julie). Die meisies toer in die Septembervakansie na Nyati Sportskool vir hulle spanbou en vaardigheids-ontwikkelingskamp.(27-30 September)

Krieketkoördineerder:

Pierre Swart 

pierre.s@curro.co.za